Nasze usługi

Filtry wyszukiwania

Forma realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Rodzaje udzielanego wsparcia

Diagnostyka I Konsultacje

Wsparcie Kryzysowe

Terapia Indywidualna

Coaching

Terapia Grupowa

Wsparcie Grupowe

Szkolenia I Warsztaty

Psychoterapia Indywidualna

Cykliczne, zazwyczaj cotygodniowe 50-minutowe spotkania z psychoterapeutą mające na celu przepracowanie zgłaszanego problemu. Psychoterapia indywidualna może być ograniczona w czasie lub długoterminowa – bez określania daty zakończenia pracy. Psychoterapia indywidualna to proces, którego celem jest nie tylko usunięcie dokuczliwych objawów, ale zbudowanie dobrej relacji samemu ze sobą, co automatycznie przekłada się na umiejętność stawiania granic i komunikowania swoich potrzeb, a więc umożliwia budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi. Dobra relacja samemu ze sobą to również warunek konieczny do odkrycia swojego własnego sensu i celu w życiu.

Rodzaj wsparcia

Terapia Indywidualna

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Specjaliści realizujący świadczenie

Terapia Psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia zaburzeń psychicznych, opartą na analizie materiału wnoszonego przez pacjenta oraz na budowaniu bezpiecznej relacji, w której możliwe staje się doświadczanie i uświadomienie sobie wypartych uczuć oraz zautomatyzowanych, a już nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie z nimi. W szczególny sposób skoncentrowana jest na wewnętrznych konfliktach, które blokują nasze możliwości rozwoju, zaburzają nasze relacje z ludźmi i są przyczyną nieprzyjemnych objawów.

Rodzaj wsparcia

Terapia Indywidualna

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie

Terapia ISTDP

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna to interaktywne podejście, w którym pacjent i terapeuta ściśle ze sobą współpracują, by w czasie rzeczywistym zidentyfikować sposoby doświadczania lęku oraz nieadaptacyjne mechanizmy obronne. Lęk i mechanizmy obronne uruchamiane są w funkcji obrony przed doświadczaniem bolesnych uczuć. Często te zautomatyzowane sposoby radzenia sobie z własną spontanicznością są sztywne i nieadaptacyjne. Techniki terapii ISTDP pozwalają na szybką ich identyfikację i przepracowanie dzięki uważnemu i konsekwentnemu skupianiu się z minuty na minutę na tym, co się dzieje w bezpośredniej interakcji między pacjentem a terapeutą. ISTDP to metoda psychoterapii charakteryzująca się wysoką intensywnością pracy, stąd rekomendowana jest dla osób, które oczekują szybkiej zmiany, mają odwagę zmierzyć się z największymi sekretami swojego życia i są w stanie tolerować wysoki poziom pobudzenia emocjonalnego. Sesje trwają 50 min do 2.5 godz. i odbywają się z częstotliwością uzgodnioną wspólnie przez pacjenta i terapeutę.

Rodzaj wsparcia

Terapia Indywidualna

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie