Nasi specjaliści

Filtry wyszukiwania

Forma realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Specjalizacje

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta ISTDP i coach. Absolwentka Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracującym merytorycznie i szkoleniowo z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA). Ukończyła Podyplomowe Studium Coachingu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz zaawansowanego szkolenia dla dyplomowanych psychoterapeutów z zakresu ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej) prowadzonego przez ISTDP Instytut Washington DC (USA) we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji. Od 2009 r. prowadzi własny, niepubliczny ośrodek psychoterapii. Pracuje z pacjentami o zróżnicowanej diagnozie. Wieloletnia konsultantka w Poradni Chirurgii Bariatrycznej dla pacjentów z nadwagą i otyłością, pracownik naukowy KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. ​

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracujące z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA). Absolwentka szkolenia w Studium Psychologicznego Treningu Grupowego oraz Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych w Instytucie Treningu Grupowego i Edukacji Psychoterapii Gestalt. Stale współpracuje z Benedyktyńskim Instytutem Kultury w Tyńcu, gdzie prowadzi autorskie warsztaty terapeutyczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii. Ma doświadczenie 20 lat pracy w edukacji, dlatego we współpracy z Instytutem Educare, prowadzi indywidualnie i grupowo, ( również online) superwizje dla nauczycieli. Mają one na celu wsparcie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dotyczących relacji z uczniem lub całą klasą. Mogą być również pomocą w kontakcie z rodzicami uczniów. Prowadzi indywidualną terapię młodzieży i dorosłych, którzy doświadczają trudności w relacji z samym sobą i z innymi. Bliskie jest jej całościowe podejście do człowieka, dążenie do integracji ciała, psychiki i intelektu. Swoją pracę regularnie superwizuje. ​

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Magister psychologii, specjalista psychologii klinicznej (szkolenia podyplomowego ukończonego egzaminem państwowym w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego). Naukę kontynuuje w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zawodowo związana ze Szpitalem Bielańskim. Wieloletnia pracowniczka pozarządowych organizacji pomocowych. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę kliniczną oraz podejście psychodynamiczne, z elementami terapii skoncentrowanej na przeniesieniu, umożliwiającej zrozumienie i interpretację emocji i mechanizmów regulacyjnych pacjenta. Ten rodzaj oddziaływań jest szczególnie skuteczny w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju oraz doświadczających trudności w budowaniu relacji. Pracuje z pacjentami o zróżnicowanej diagnozie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologii Psychodynamicznej.

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończył Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz współpracujące z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. ​ Odbył staże psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii "ExCordis" oraz w Centrum Medycznym "Przyjaźń" w Lublinie w 2020r., a 2021r w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Był też wolontariuszem w Telefonie Pogadania, czyli inicjatywie wspierającej poprzez rozmowę telefoniczną osoby starsze, samotne i wykluczone cyfrowo.

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Absolwentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Naukę kontynuuje w Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, współpracującym z Instytutem Zaburzeń Osobowości przy Cornell University i rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Przychodzi z pomocą osobom mającym problemy ze stresem, lękiem, depresją oraz trudnościami w budowaniu relacji z innymi. Komunikuje się także w języku angielskim. / Communicates in English.

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Ukończyła prestiżową uczelnię The Coaching Academy w Londynie. Swoich klientów wspiera w realizacji marzeń i ambicji. Posługuje się efektywnymi technikami i narzędziami, które umożliwiają decyzje o zmianach i rozwoju. Pomaga w realistycznym określeniu celów osobistych i ułożeniu skutecznej strategii prowadzącej do zmiany. ​ Pracuje z osobami, które czują się przytłoczone obowiązkami i myślami, potrzebują pomocy w ułożeniu planu działania, są niezadowolone ze swojej obecnej sytuacji zawodowej lub osobistej, zmagają się z życiowym wyzwaniem lub potrzebują wsparcia w kryzysie. ​ Prowadzi sesje w języku polskim i angielskim. ​ Podczas procesu coachingowego lepiej poznasz siebie, odzyskasz spokój, równowagę i motywację do działania i ruszysz z miejsca, aby zacząć żyć w pełni.

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Ukończyła Akademię Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku w roku 2017. ​ Ukończyła I stopień szkolenia z psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie w 2021 roku, prowadzącymi grupy była Ariadna Romejko-Borowiec oraz Wiesław Piela. ​ Od 2021 roku studentka Wydziału Psychologii na warszawskim Uniwersytecie SWPS, specjalność: psychologia kliniczna dorosłych. ​ Współpracuje z osobami po kryzysie psychicznym w Ośrodku Wsparcia Pomost w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia teatralne, kreatywne i integracyjne. Pełni dyżury w mieszkaniu treningowym, w którym przebywają osoby po kryzysie psychicznym. Związana z warszawskimi domami kultury (Domu Kultury Kadr, Wolskim Centrum Kultury), oraz z Muzeum Teatralnym, gdzie prowadzi zajęcia teatralne, arteterapeutyczne dla wszystkich grup wiekowych, oraz dla osób zagrożonych wykluczeniem.

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Ukończyła filologię polską z uprawnieniami pedagogicznymi na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studio Aktorskie Doroty Zięciowskiej. Od lat pracuje z dziećmi jako nauczycielka, jak i wychowawczyni na obozach. W swojej pracy stawia na rozwijanie u dzieci umiejętności komunikacyjnych, kreatywności oraz elastyczności poprzez techniki zaczerpnięte z dramy. Prowadziła warsztaty musicalowe. Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących porozumienia bez przemocy, pracy z dziećmi w spektrum autyzmu.

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

Absolwentka studiów magisterskich z Psychologii oraz Pedagogiki Specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła roczny kurs interwencji kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Naukę kontynuuje w Akademii Psychoterapii Interego przygotowującej do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikatu European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). W swojej pracy korzysta z koncepcji trzeciej fali terapii CBT, szczególnie terapii schematów i ACT. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od 2018 roku zdobywa doświadczenie w pracy terapeutycznej z różnymi grupami. Przez trzy lata była związana ze Stowarzyszeniem Innowacji Społecznych Mary i Max wspierając osoby w spektrum autyzmu. Aktualnie jest psycholożką w Ośrodku Wsparcia Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST” pracując grupowo i indywidualnie z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. Dodatkowo prowadzi zajęcia w Instytucie Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Formy realizacji wizyt

Stacjonarnie

Online

No alt

Centrum Decyzja to profesjonalny ośrodek wsparcia psychologicznego tworzony przez zespół dyplomowanych psychoterapeutów, psychologów i terapeutów.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Wybierz specjalność