Nasze usługi

Filtry wyszukiwania

Forma realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Rodzaje udzielanego wsparcia

Diagnostyka I Konsultacje

Wsparcie Kryzysowe

Terapia Indywidualna

Coaching

Terapia Grupowa

Wsparcie Grupowe

Szkolenia I Warsztaty

Life Coaching

Coaching to dynamiczny proces, w czasie którego klient i coach pracują nad osiąganiem celów ważnych dla klienta. Polega na wspieraniu klienta w rozwoju osobistym, w samorealizacji, w dokonywaniu zmian – poprzez odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron oraz przez rozpoznanie potencjalnych przeszkód i zagrożeń. Coach towarzyszy klientowi w narysowaniu osobistej mapy i wytyczeniu na niej ścieżki prowadzącej do samorealizacji. Coaching jest formą pracy rozwojowej, nie terapeutycznej, dlatego w naszym centrum najczęściej rekomendujemy coaching jako kontynuację pracy nad sobą po zakończeniu procesu terapeutycznego, by wesprzeć umiejętności planowania i ewaluacji działań w dążeniu do wyznaczonego celu. Proces coachingowi to zazwyczaj 10 1.5 godzinnych sesji odbywających się z częstotliwością ustaloną indywidualnie z każdym klientem.

Rodzaj wsparcia

Coaching

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Specjaliści realizujący świadczenie