Nasze usługi

Filtry wyszukiwania

Forma realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Rodzaje udzielanego wsparcia

Psychoterapia Grupowa

Darmowe Konsultacje

Coaching

Psychoterapia Indywidualna

Diagnostyka I Konsultacje

Wsparcie Kryzysowe

Wsparcie Grupowe

Szkolenia I Warsztaty

Life Coaching

Life coaching, który oferujemy w Centrum Decyzja, to dynamiczny i skoncentrowany na celach proces, który pomaga naszym klientom w osiąganiu ich osobistych i zawodowych celów życiowych. Każda sesja jest starannie zaplanowana, aby maksymalizować postępy klienta w kierunku jego aspiracji. Podczas sesji life coachingowych, nasi coachowie pracują z klientami, aby pomóc im w pełnym wykorzystaniu ich potencjału. To nie tylko odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron klienta, ale także identyfikacja i przezwyciężanie przeszkód, które mogą hamować postęp. Nasz coaching pomaga klientom w zrozumieniu własnych wartości, przekonań i motywacji, co jest kluczowe w dążeniu do realizacji osobistych celów.

Rodzaj wsparcia

Coaching

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Specjaliści realizujący świadczenie