Nasze usługi

Filtry wyszukiwania

Forma realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Rodzaje udzielanego wsparcia

Diagnostyka I Konsultacje

Wsparcie Kryzysowe

Terapia Indywidualna

Coaching

Terapia Grupowa

Wsparcie Grupowe

Szkolenia I Warsztaty

Konsultacja diagnostyczna

Konsultacja diagnostyczna to 1-2 spotkania wstępne poprzedzające rozpoczęcie psychoterapii, mające na celu rozpoznanie problemu oraz dopasowanie najskuteczniejszej metody pracy. Właściwa diagnoza pozwala na zastosowanie skutecznych działań i w ten sposób skraca czas pojawienia się oczekiwanej zmiany. W naszym centrum diagnoza opiera się głównie na danych z wywiadu (wywiad strukturalny), danych z obserwacji dynamiki w relacji terapeutycznej (diagnoza psychodynamiczna) oraz przy użyciu narzędzi diagnostycznych rekomendowanych przez Pracownię Testów

Rodzaj wsparcia

Diagnostyka i konsultacje

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Specjaliści realizujący świadczenie

Interwencja kryzysowa

Doraźna i zazwyczaj krótkoterminowa pomoc psychologiczna związana z sytuacją nagłej zmiany w życiu. Spotkania mają na celu pomóc w rozwiązaniu problemu, odzyskaniu wewnętrznej równowagi oraz poczucia sprawczości. Rekomendowana dla osób mających wysoki poziom spójności psychicznej, a doświadczających jedynie problemów z adaptacją do nowych warunków w środowisku.

Rodzaj wsparcia

Wsparcie kryzysowe

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Specjaliści realizujący świadczenie

Psychoterapia Indywidualna

Cykliczne, zazwyczaj cotygodniowe 50-minutowe spotkania z psychoterapeutą mające na celu przepracowanie zgłaszanego problemu. Psychoterapia indywidualna może być ograniczona w czasie lub długoterminowa – bez określania daty zakończenia pracy. Psychoterapia indywidualna to proces, którego celem jest nie tylko usunięcie dokuczliwych objawów, ale zbudowanie dobrej relacji samemu ze sobą, co automatycznie przekłada się na umiejętność stawiania granic i komunikowania swoich potrzeb, a więc umożliwia budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi. Dobra relacja samemu ze sobą to również warunek konieczny do odkrycia swojego własnego sensu i celu w życiu.

Rodzaj wsparcia

Terapia Indywidualna

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Specjaliści realizujący świadczenie

Life Coaching

Coaching to dynamiczny proces, w czasie którego klient i coach pracują nad osiąganiem celów ważnych dla klienta. Polega na wspieraniu klienta w rozwoju osobistym, w samorealizacji, w dokonywaniu zmian – poprzez odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron oraz przez rozpoznanie potencjalnych przeszkód i zagrożeń. Coach towarzyszy klientowi w narysowaniu osobistej mapy i wytyczeniu na niej ścieżki prowadzącej do samorealizacji. Coaching jest formą pracy rozwojowej, nie terapeutycznej, dlatego w naszym centrum najczęściej rekomendujemy coaching jako kontynuację pracy nad sobą po zakończeniu procesu terapeutycznego, by wesprzeć umiejętności planowania i ewaluacji działań w dążeniu do wyznaczonego celu. Proces coachingowi to zazwyczaj 10 1.5 godzinnych sesji odbywających się z częstotliwością ustaloną indywidualnie z każdym klientem.

Rodzaj wsparcia

Coaching

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Specjaliści realizujący świadczenie