Nasze usługi

Filtry wyszukiwania

Forma realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Online

Rodzaje udzielanego wsparcia

Diagnostyka I Konsultacje

Wsparcie Kryzysowe

Terapia Indywidualna

Coaching

Terapia Grupowa

Wsparcie Grupowe

Szkolenia I Warsztaty

Psychoterapia Grupowa

Grupowa forma terapii opiera się na założeniu, że problemy psychiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. W związku z tym indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej. Grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, któremu towarzyszy refleksja i informacje zwrotne od pozostałych uczestników i od terapeutów. Dodatkowo psychoterapeuci pomagają rozpoznać nieświadome konflikty i destrukcyjne przekonania, które leżą u podstaw nieadaptacyjnych wzorców relacyjnych. Psychoterapeuci oraz grupa pomagają w przezwyciężeniu tych konfliktów i założeń.

Rodzaj wsparcia

Terapia Grupowa

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie

Grupy rozwojowe dla młodzieży

Cotygodniowe półtoragodzinne lub dwu i pół godzinne spotkania zorganizowane wokół ciekawej fabuły, na których uczestnicy wchodzą w różne role i odkrywają swój indywidualny potencjał w praktyce. Przyczynia się to do wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz pewności siebie, co - jak powszechnie wiadomo - warunkuje osiągniecie sukcesu. Uczestniczy uczą się higieny w myśleniu, zdrowego regulowania emocji oraz skutecznego działania. Odkrywają swoją indywidualność i uczą się, że inni nie są ani lepsi ani gorsi, a po prostu inni. Prowadzi to do uwolnienia lęku przed oceną, a to z kolei uwalnia potencjał do kreacji i samorealizacji. Dzięki połączeniu technik psychoterapii grupowej, z psychodramą oraz elementami RPG tworzymy unikatowe środowisko, w którym destrukcyjne schematy są rozpoznawane i korygowane w czasie realnym i w realnym doświadczeniu. Pozwala to na wypracowanie relatywnie szybko oczekiwanych zmian. Próbujemy od października do czerwca w zamkniętych grupach, czyli w bezpiecznych środowisku. Budujemy uważność i spójność - umiejętności konieczne, by móc realizować cele. Uczymy również skutecznej komunikacji oraz celowego działania. A w razie potrzeby rekomendujemy pracę na poziomie fizycznym (Fizjoterapeuta, dietetyk, psychiatra).

Rodzaj wsparcia

Terapia Grupowa

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie

Grupa wsparcia

Jest formą pomocy psychologicznej, w której uczestniczą osoby o podobnych trudnościach. Spotkania odbywają się w atmosferze wzajemnej troski i szacunku, a wszyscy uczestnicy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, wzajemnie doradzać czy udzielać praktycznych informacji.

Rodzaj wsparcia

Terapia Grupowa

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie

Grupa wsparcia dla nastolatek na spectrum autyzmu

Grupa wsparcia jest rekomendowana dla nastolatek w wieku 15-19 lat posiadających podejrzenie diagnozy lub diagnozę spectrum autyzmu. Spotykamy się co tydzień na 2 godziny w kameralnych grupach zamkniętych, liczących 6-8 osób. Realizujemy program pozwalający uczestnikom na lepsze zrozumienie swojej indywidualności, konfliktów wynikających z neuroróżnorodności, co prowadzi do większej akceptacji siebie i uwalnia pozytywny potencjał rozwojowy. W naszym centrum proponujemy uczestnictwo w grupach wsparcia dla nastolatek i dorosłych kobiet zmagających się z poczuciem wykluczenia społecznego, ewentualnej gorszości lub braku możliwości spełnienia oczekiwań w bliskich realacjach.

Rodzaj wsparcia

Terapia Grupowa

Formy realizacji wsparcia

Stacjonarnie

Specjaliści realizujący świadczenie